Akce

2008

 

Výstava a seminář přednášek ke 450. výročí Žlutického kancionálu

Ohlédnutí za výstavou:
Město Žlutice, Památník národního písmnictví, Muzejní spolek Žluticka a Krajské muzeum Karlovarského kraje uspořádali od 24. června 2008 do 15. září 2008 výstavu s názvem „450. let Žlutického kancionálu“.

Výstava byla postavena kolem faksimile Kancionálu, doplněna velkoplošnými reprodukcemi Kancionálu a vyobrazeními všech donátorů. Oživením výstavy byly ukázky a exponáty související s tvorbou faksimile Kancionálu restaurátorem a knihařem Janem Sobotou v letech 1975/6.

Ústředním bodem oslav výročí Kancionálu ve Žluticích byla sobota 28. 6. 2008.

Zlatým hřebem tohoto významného dne bylo na několik málo hodin vystavení originálu Žlutického kancionálu.

To proběhlo v režii Památníku národního písemnictví za dohledu zvláštní jednotky Policie ČR. Policejní doprovod budil téměř stejnou pozornost jako originál sám.

Po obědě v provizorně upravených prostorách budovy muzea na náměstí proběhl seminář referátů majících vztah ke Kancionálu.

O tom, že přednášející se na své referáty připravili velmi pečlivě svědčí i to, že v rámci některých zazněly doposud neznámá fakta o Kancionálu. Posluchači měli k dispozici texty referátů ve sborníku.

Na závěr semináře proběhla projekce tří filmových záznamů, kde vystupuje Žlutický kancionál.

Ten samý den, 28. 6. 2008 od 17:00 zazněl ve žlutickém kostele sv. Petra a Pavla koncert skladeb ze Žlutického kancionálu a dalších renesančních skladeb.

Posluchači měli možnost slyšet renesanční skladby v podání zdejšího pěveckého sboru Rosa Coeli. Tím se alespoň symbolicky Žlutický kancionál vrátil do míst kde „žil“ před více než čtyřmi stoletími.