Akce

2009

Kniha Žlutický kancionál 1558-2008

Motto: „těm, kteří se oslav zúčastnili, pro připomenutí a těm, kdo tu nebyli, pro seznámení“.

Dne 10.2.2009 se představila ve Žluticích zajímavá kniha „Žlutický kancionál 1558 - 2008“. Kolektiv autorů popisuje vznik a dobové dění okolo kancionálu, vystihl populární formou, ale s důrazem na odbornost, podstatu i krásu originálního díla. Na 100 stranách dostává čtenář komplexní a propracovanou informaci o kancionálu s mnoha reprodukcemi některých písní a donátorů kancionálu.

Hlavním cílem vydání této knihy bylo seznámit širší veřejnost s jednou z nejhodnotnějších movitých památek ČR a také dovršit oslavy vzniku Žlutického kancionálu, které po celý rok 2008 organizoval Muzejní spolek Žluticka, ve spolupráci s městem Žlutice. Muzejní spolek Žluticka byl také iniciátorem vydání této publikace.

 Jedná se o první vydání, které uchopitelně popisuje Žlutický kancionál, kde si i běžný čtenář dokáže vytvořit přehled o dobovém umění, zkušenosti autorů a atmosféře té doby. Kniha mimo jiné obsahuje texty přednášek přednesených odborníky v rámci semináře v červnu 2008. Dokonce nově publikuje některé poznatky z průzkumu Žlutického kancionálu. Podstatnou část knihy tvoří reprodukce vybraných folií s přepisem textů a rozborem nádherné malířské výzdoby. Závěr knihy je věnován galerii tehdejších sponzorů.

Knihu graficky zpracovalo a vydalo nakladatelství FORNICA GRAPHICS ze Sokolova, kterému se podařilo poměrně věrně zachytit barevnost kreseb původní knihy. Typografickou koncepcí dokázalo navodit atmosféru, která odkazuje na éru doby vzniku kancionálu a to jak obrazovou částí, tak i uplatněním řady grafických prvků. Kniha byla vydána v omezeném počtu 600 ks a je rozebrána.