Akce

2010

 Známka je tištěna ofsetovou technikou v nákladu 15 mil. kusů a nominální hodnotě
10,- Kč. Vyobrazení donátorů této iluminace Bartoloměje Košmana a jeho manželky vyryl Bedřich Housa na obálku prvního dne vydání.

 

 


Vánoční poštovní známka ze Žlutického kancionálu

O první adventní neděli proběhla ve žlutické galerii slavnost k vydání vánoční poštovní známky s motivem ze Žlutického kancionálu.

V neděli 28. 11. 2010 již od půl třetí vítali scházející se účastníky tóny skladeb, které hráli trubači ze souboru Žluťásek při Střední lesnické škole ve Žluticích. V kulise zasněženého žlutického náměstí a s trubači v oknech městské galerie se jednalo o nevšední hudební zážitek.

Od tří hodin pak začala uvnitř galerie malá slavnost.  V galerii, která byla vyzdobena reprodukcemi ze Žlutického kancionálu, měly svoje provizorní stanoviště dvě pracovnice ze žlutické pobočky České pošty. Na úvod účastníky slavnosti potěšili členové souboru Rosa Coeli dvěma skladbami ze Žlutického kancionálu. Poté paní doktorka Květoslava Haubertová pohovořila o vzniku kancionálu a konkrétně o dárcích iluminace Narození Páně, která je na vánoční poštovní známce. Pak následoval pozdrav Ing. Lumíra Brendla, předsedy Svazu českých filatelistů. Na závěr oficiální části zazněla další renesanční skladba, tentokrát již z jiného zpěvníku, v podání Rosa Coeli.

Následující část programu patřila plně filatelistům, kteří „oblehli“ poštovní pracoviště a nechávali si razítkovat, k té příležitosti vydané pamětní listy. Díky pochopení regionálního vedení České pošty a nevšednímu osobnímu zaujetí vedoucí žlutické pobočky pošty paní Marcely Včelákové se totiž v galerii razítkovalo žlutickým denním razítkem s nezvyklým nedělním datem. Sladkou tečku slavnosti daly dobroty upečené ženami z Muzejního spolku Žluticka, manželkami členů, nebo jenom prostě příznivkyněmi. Slavnost se protáhla, takže rozcházející se účastníci plynule přešli do spodní části žlutického náměstí, kde právě začínalo tradiční rozsvěcení vánočního stromu.

Účast jak žlutických, tak „přespolních“ byla hojná. Snad to lze přičíst zprávám, které vydal s předstihem Karlovarský deník, ale i oznámením, které od pátku do neděle vysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Z klidného průběhu slavnosti, a z následných kladných ohlasů lze usuzovat, že se slavnost vydařila. Žlutickým zůstanou na památku vzpomínky a orazítkovaný pamětní list. Všem ostatním v naší republice snad zůstane v mysli zasunutá zmínka, že kdesi mezi Prahou a Karlovými Vary leží Žlutice, které mají svůj kancionál, a ten se objevil na letošní vánoční poštovní známce.   

Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

   
   
   
   
   
Foto: Miroslav Hanousek, Dagmar Hutkayová, Ervín Kesl, Josef Svoboda