Žlutice

 

Žlutice jsou městečko ležící 8 km jižně od silnice Praha – Karlovy Vary na rozhraní tří krajů (Karlovarského – kam patří, Plzeňského a Ústeckého kraje) pod stolovou horou Vladař a na dohled od Doupovských hor. Dnes zde žije asi 2.600 obyvatel.

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1186. Město se tak řadí mezi nejstarší města českého království

V době vzniku kancionálu byly Žlutice českým městem. V 2. polovině 17. stol. pak převážil počet německy mluvících obyvatel. Žlutic a okolí se zásadně dotkl odsun Němců po II. světové válce. Žlutice dosáhly největšího rozmachu právě v době vzniku kancionálu a potom ještě na přelomu 19. a 20. století